לתקן פנצר עם שרות ברמה בין לאומית
כתבה חדשה מתאריך 26.8.15